Åsa Foglé & Hästeriet

Utbildningsskalan - Genomsläpplighet (ridbarhet)
A: Grundläggande fas, B: Utvecklign av påskjut, C: Utveckling av bärighet
A+B+C = Genomsläpplighet (ridbarhet)
 
Träningsarbetet med de sex delmomenten och tre faserna resulterar i genomsläpplighet, eller ridbarhet, som man också kallar det. En beskrivning av uttrycket är att hästen avspänd och lydigt och lösgjort svarar på ryttarens hjälper. Det är ett kvitto på hur väl man lyckats med träningen. Genomsläppligheten fungerar dessutom tillsammans med delmomenten i ett växelspel:
 
- Ju mer genomsläpplig hästen blir desto mer ökar taktmässigheten och kvaliteten på grundgångarterna, övergångar och tempoväxlingar. 
- Lösgjordheten är A och O för att impulsen från bakbenen ska fortplanta sig genom hela hästen. 
- Brist i kontakten/för stum, stel eller okänslig ryttarhand påverkar genomsläppligheten negativt. 
- Rakriktningen gör att hästen kan svara för bägge tyglar och och gå fram till ryttarens hand utan att skjuta ut bakdelen. 
- Rakriktningen förutsätter samling, vilket gör att hästen går med resning. 
- När hästen accepterar detta arbete och villligt samlar sig är den i alla högsta grad genomsläpplig. 
 
Detta system i dressyrutbildningen är betydande oavsett vilken gren hästen ska ägna sig åt i framtiden. Även hopp- och fälttävlanshästar måste vara genomsläppliga för att ryttaren ska kunna rida bra vägar och bestämma tempo.